top of page

Återförsäljare

Är du intresserad av att fungera som återförsäljare för våra produkter? Ta då kontakt så får vi diskutera mer. 

Vi har för närvarande följande återförsäljare i Finland:

- Toni & Toni, Helsinki 

Velofix, Riihimäki

- Signature, Tampere

- Ride Cycle Store, Tampere

- Sportax, Tampere

- Cycli, Seinäjoki

Behandling av personuppgifter

Uppgjord i enlighet med personuppgiftslagen (523/99) 10 § den 9.10.2019

1. Registeransvarig

Fixufillari Finland

Jussilavägen

66950 MUNSALA
Finland

E-post: margit.rajakangas@multi.fi

2. Person som handhar registerärenden

Kontaktperson: Margit Rajakangas

Telefon: 050 307 1157

E-post: margit.rajakangas@multi.fi

 

3. Registrets namn

Fixufillari Finlands kundregister

 

4. Avsikt med hantering av personuppgifter 

Sparade personuppgifter i Fixufillari Finlands kundregister används till att sköta våra kundförhållanden och övriga kontakter och för marknadsföringssyfte. Detta kan innebära behandling av beställning, betalning och leverans samt skickande av information, nyheter och erbjudanden samt förbättrande av design och säkerhet på vår webbplats.

5. Registrets datainnehåll

Till registret samlas de registrerades grunduppgifter, som:
- kontaktinformation: namn, e-postadress, telefonnummer och leveransadress

- betalningsinformation: kredit- och betalkortsdata, fakturainformation, bankkontonummer

6. Regelmässiga informationskällor

Vi registrerar de uppgifter Fixufillari Finlands webbutiks användare själv lämnat vid användandet av webbutiken. Information om hur besökare använder vår webbplats samlas även in via cookies. Vi samlar även in de uppgifter som personer själv lämnar vid deltagande i enkäter, evenemang och mässor, tävlingar och personliga möten.  

Cookies: En cookie är en textfil med anonymiserad information som inkluderar en unik användaridentifikation och webbsidans namn. De används t ex då man vill spara användarens information när denne förflyttar sig mellan olika sidor på webbplatsen. De kan även innehålla information om t ex besökarens kontaktuppgifter. 

Utomståendes cookies/Google Analytics:

Google Analytics är kopplat till webbsidan och använder cookies. Med hjälp av cookies kan man samla information om hur besökaren använder sidorna, t ex vilka sidor denne besöker och hur länge besökaren stannar kvar på dem. Syftet med detta är att analysera hur webbsidorna används och förbättra användarvänligheten. Läs mer om Google Analytics cookies här:  https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

 

7. Överföring av uppgifter

Om det är nödvändigt kommer dina personuppgifter att överföras till transporttjänster så som Posti eller Matkahuolto. Personuppgifterna kommer i sådant fall endast behandlas och användas av dem för de överenskomna ändamålen. Personuppgifter överförs inte utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

 

8. Principer för skydd av registret

Fixufillari Finlands användarregisters uppgifter sparas i registerhållarens system, som skyddas av operativsystemets skyddsprogram. Systemet kräver ett användarnamn och lösenord. Systemet är även skyddat av brandväggar och andra tekniska medel. Bara förutbestämda av registeransvariges arbetstagare kommer åt och har tillåtelse att använda sparade uppgifter i registersystemet. Informationen i registret ligger i låsta och bevakade lokaler.

 

9. Den registrerades vägranderätt          

Den registrerade har rätt att förbjuda den registeransvarige att behandla den registrerades egna personuppgifter för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring, marknadsundersökningar och opinionsundersökningar, liksom personregister och släktforskning. Förbudet skall göras skriftligen och adresseras till den person som ansvarar för registret.

 

10. Den registrerades rätt till insyn

Var och en som registrerats kan använda sin rätt att inspektera sina egna personuppgifter och få kopia av dem. Begäran om inspektion ska göras skriftligen och adresseras till den person som ansvarar för registret.

 

11. Korrigering av uppgifter
Registeransvarig korrigerar, tar bort eller kompletterar villkoren för syftet med registret, felaktiga, onödiga, ofullständiga eller föråldrade personuppgifter på eget initiativ eller på begäran av den registrerade. Ifall du önskar korrigera din information bör du kontakta den registeransvariga nämnd ovan.

Integritetsskydd
Återförsäljare
bottom of page